ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร2ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้น้องเล็กกองทัพบก

1 Mins read
#บชร2ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้น้องเล็กกองทัพบก#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน“จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลครอบครัวน้องๆพลทหารที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วย” กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพลชุดช่างจาก ร้อย.บก.บชร.2 เข้าซ่อมแซมบ้านพักอาศัย พลทหาร ไกรตรี บานหาญ สังกัด กองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เข้าประจำการเป็นทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 (ผลัดที่ 1/62) ก่อนประจำการเจ้าตัวได้อยู่กับยายที่บ้านหนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง เสธ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง 3 หน่วยฝึก

1 Mins read
“ผู้บังคับบัญชาห่วงใย และใส่ใจในทุกรายละเอียด”เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0900 พ.อ. เกียรติพงศ์ โกสุมาศ รอง เสธ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง 3 หน่วยฝึก ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกของทหารใหม่ ให้ฝึกตามตารางการฝึกของหน่วยฝึก และได้สอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่ รวมถึงได้ตรวจโรงนอน…
Read more
สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ บชร.๒

จากพลทหารสู่นายสิบ บชร.2

1 Mins read
#จากพลทหารสู่นายสิบ_บชร2 #กองบัญชาการช่วยรบที่2#ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นจากความพยายามบทสัมภาษณ์ จากพลทหาร สู่ นายสิบ บชร.2ทุกความฝันเกิดขึ้นจากความพยายาม และความตั้งใจ ขอให้ทุกท่านที่เดินตามฝันไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จทุกท่านครับ
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ของ บชร.2 หมุนเวียนให้กำลัง น้องๆทหารใหม่ 2/63

1 Mins read
“ผู้บัญชาการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ ให้ตั้งใจฝึก”ในทุกๆวันของหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้หมุนเวียนเข้าตรวจหน่วยฝึกฯ ทักทาย ให้กำลังใจ ถามถึงความเป็นอยู่ กิน นอน สร้างขวัญและกำลังให้น้องๆทหารใหม่ทุกนาย และได้เน้นย้ำชุดครูฝึกให้ดูแลการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของ มทภ.2 และ ผบ.ทบ. อย่างเคร่งครัด#น้องเล็กกองทัพบก#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวกองทัพบก#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับน้องๆทหารปลดประจำการสิ้นเดือน ต.ค.63

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมุทิตาจิต ให้แก่ทหารกองประจำการ ที่รับราชการจนครบกำหนดปลดประจำการเป็นกองหนุน ใน 1 พ.ย.63 นี้ ณ หอประชุม พันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี พันเอก ไชยนคร กิจคณะ เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ทหารที่จะปลดประจำการ

1 Mins read
“ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด อยากรู้อะไรพี่ๆจะสอน” วันนี้ (26 ต.ค.63) เวลา 0900 กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ 31 ต.ค.63 นี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนระยะสั้นๆ โดยกองพันฯ ได้สอนในวิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ณ โรงซ่อมบำรุงสายช่าง ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ที่ 2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในวันปิยมหาราช

1 Mins read
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 0900 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือทำความสะอาด จาก กองพันหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเส้นทางรถไฟ ที่กั้นรถไฟระหว่างสถานีนครราชสีมา (ห้าแยกหัวรถไฟ) ถึงสี่แยกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่…
Read more