ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผบ.บชร.2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตรายได้ฯ ณ บริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง

1 Mins read
– เมื่อ 9 ต.ค.61,0900 พ.อ.ชาญพงษ์ ทองสุขแก้ว รอง ผบ.บชร.2 พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ,หน.ส่วนราชการ,ส่วนราชการ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รอง นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตรายได้ และความสุขอย่างยั่งยืน ณ บริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้กับราษฎร และเกษตรกร

1 Mins read
    #สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากการที่ศูนย์การประสานงานการปฏิบัติที่ 4 ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านไว้ปลูกกินเองลดค่าใช่จ่ายภายในครัวเรือน นั้น   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและส่วนราชการนำไปเพาะพันธุ์แจกจ่ายให้กับราษฎร และเกษตรกร โดยมี พลโท เดชอุดม นิชรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดกิจกรรมยิงปืนประจำปี 2561

1 Mins read
วันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 0900 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกิจกรรม การยิงปืนประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล บก.บชร.2 , ร้อย.บก.บชร.2 และ ศคบ.บชร.2 ร่วมกิจกรรม ณ สนามยิงปืน พัน.สบร.22 บชร.2
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

► สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

1 Mins read
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย พลตรี เภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

► บชร.2 จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี 2561

1 Mins read
วันที่ 24 ส.ค. 61 เวลา 0600 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายประจำปี 2561 ของกำลังพล บก.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 ณ บริเวรหน้า ศคบ.บชร.2
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

► หก.กยข.บชร.2 ร่วมงานบริจาคโลหิต M Heart สายโลหิต สายใจ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

1 Mins read
  วันที่ 21 ส.ค. 61 พ.อ.สมภพ แพลอย หก.กยข.บชร.2 พร้อมด้วยกำลังพล บชร.2 ร่วมงานบริจาคโลหิต M Heart สายโลหิต สายใจ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา                        …
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

► ผบ.บชร.2 พิธีอันเชิญองค์พระสีหพ่าห์ประดิษฐาน ณ ศาลาพระสีหพ่าห์ฯ

1 Mins read
15 ส.ค. 61 เวลา 0500 ผบ.บชร.2 เป็นประธานในพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลพระสีหพ่าห์ ณ วัดปอแดง อ.ปักธงชัย   ต่อมาวันที่ 17 ส.ค. 61 ผบ.บชร.2 จัดพิธีอันเชิญองค์พระสีหพ่าห์ประดิษฐาน ณ ซุ้มพระสีหพ่าห์ หน้าประตู(2) บชร.2    
Read more