ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”

1 Mins read
บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้ – งานจิตอาสา และการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ให้ทุก พัน.นขต.บชร.2 ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ-…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผบ บชร.2 มอบเครื่องอุปโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว"

1 Mins read
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สนามพื้นแข็งหน้า ศคบ.บชร.2#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#กองบัญชาการช่วยรบที่2#กองทัพภาคที่2#กองทัพบก
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”

1 Mins read
“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พ.อ. สมภพ แพลอย หก.กยข.บชร.2 เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 พร้อมรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ และตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ต่อไป…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

1 Mins read
บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” โดยมี กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดบรรเทาสาธารณภัย บชร.2 โดย พัน.ขส.22 เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้

1 Mins read
“บ้านไฟไหม้ ทหารเร่งช่วยเหลือ”.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.ขส.22 บชร.2 ร่วมกับ กำนัน ผู้นำชุมชน ต.สระพัง อบต.สระพัง ชาวบ้านจิตอาสา เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้ เมื่อ 3…
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำลังพล

1 Mins read
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ห่วงใยกำลังพลและครอบครัว “เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 เวลา 0900 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำลังพล บก.บชร.2, ร้อย.บก.บชร.2 และ ศคบ.บชร.2 พร้อมมอบโอวาท สร้างการรับรู้ความเข้าใจ แก่กำลังพล…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขใจที่ได้ทำ “ให้เลือด=ให้ชีวิต”

1 Mins read
บชร.2 ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย น้องๆทหารกองประจำการที่รับราชการครบและจะปลด 1 พ.ค.64 จากกองพันหน่วยขึ้นตรง บชร.2 ร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติ” ของกองทัพบก ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2/ผอ.ศบค.19 ทภ.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปัญหาข้อขัดข้องคณะทำงานฯ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 เวลา 14.00 น. พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยม ศบค.19ทภ.2 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน พร้อมได้เน้นย้ำนโยบายการปฎิบัติจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ ได้รับทราบ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพภาคที่ 2 (บก.พัน.สร.22 บชร.2) เวลา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

จก.ขว.ทบ.ตรวจเยี่ยมระบบรักษาความปลอดภัยของคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 เจ้ากรมข่าวทหารบก ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญและ คลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี ผบ.บชร.2 และผู้บังคับบัญชา บชร.2 , ผบ.พัน.นขต.บชร.2 ให้การต้อนรับ โดยมี…
Read more