ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 พบปะทหารใหม่ในรูปแบบ New normal

1 Mins read
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 1530 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พบปะครูฝึก ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 หน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.2 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM เพื่อกล่าวต้อนรับน้องทหารใหม่ เข้าสู่ครอบครัวของกองทัพบก โดยชี้แจงในเรื่องขั้นตอนการดำเนินฝึกหลักสูตรทหารใหม่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง บชร.2

1 Mins read
เ มื่อวันที่ 1 ก.ค.64 พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก รอง มทภ.2(2) ตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บชร.2 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการเก็บรักษา สป. , การเบิก – จ่ายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

1 Mins read
พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ คุณก่องกัญจน์ พุทธาศรี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 430 ทุน…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ รับน้องคนเล็กกองทัพบกเข้าสู่กรมกอง

1 Mins read
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตกรรมวิธีรับทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สาธิต โดยหน่วยฝึก พัน.สร.22 บชร.2 ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับทหารใหม่จาก มทบ.21 มายังหน่วยฝึก ,การตรวจคัดกรอง , การแบ่งพื้นที่ ,…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”

1 Mins read
บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้ – งานจิตอาสา และการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ให้ทุก พัน.นขต.บชร.2 ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ-…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผบ บชร.2 มอบเครื่องอุปโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว"

1 Mins read
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สนามพื้นแข็งหน้า ศคบ.บชร.2#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#กองบัญชาการช่วยรบที่2#กองทัพภาคที่2#กองทัพบก
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”

1 Mins read
“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พ.อ. สมภพ แพลอย หก.กยข.บชร.2 เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 พร้อมรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ และตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ต่อไป…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

1 Mins read
บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” โดยมี กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดบรรเทาสาธารณภัย บชร.2 โดย พัน.ขส.22 เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้

1 Mins read
“บ้านไฟไหม้ ทหารเร่งช่วยเหลือ”.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.ขส.22 บชร.2 ร่วมกับ กำนัน ผู้นำชุมชน ต.สระพัง อบต.สระพัง ชาวบ้านจิตอาสา เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้ เมื่อ 3…
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

1 Mins read
Read more