ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปักเครื่องหมายเหล่าปักไหม,เครื่องหมายสังกัดหน่วยสังกัดทหารและป้ายชุดฝึก (ป้ายชื่อติดเครื่องแบบฝึก)

1 Mins read
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการ (ผ้าขาวม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อของใช้ส่วนตัวทหารกองประจำการ-ผ้าขาวม้า-โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อม สป. สาย พธ. สนับสนุน พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุซ่อม-สป.-สาย-พธ.-สนับสนุน-พัน.ซบร.๒๒-บชร.๒ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองภายใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสป.สิ้นเปลืองภายใช้ภายในสำนักงาน-โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.ของใช้ส่วนตัวพลทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อสป.ของใช้ส่วนตัวพลทหาร-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ – เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ )

1 Mins read
CamScanner-04-21-2564-12.26-2ดาวน์โหลด
Read more