ประกาศเผยแพร่แผนจัดหางานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข ก.๑๔๘/๒๐ ของ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยที่ ๒

ประกาศเผยแพร่แผนจัดห...

Read more