เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจ...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหางานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม หมายเลข ก.๑๔๘/๒๐ ของ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยที่ ๒

ประกาศเผยแพร่แผนจัดห...

Read more
Page 1 of 2 1 2