ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารห้องน้ำกองรักษาการณ์ บชร.๒

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมอาคารห้องน้ำกองรักษาการณ์-บชร.๒-ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ทั่วไป มิตซูบิชิ ปาเจโร่

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ทั่วไป-มิตซูบิชิ-ปาเจโร่ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายชุดปกติคอพับ (ป้ายชื่อโลหะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายฯดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศแผนจัดหา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1 Mins read
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.๒๕๖๒ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2562-1ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ 61400

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์-61400ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ประจำสำนักงาน

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ประจำสำนักงาน-ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์-ดาวน์โหลด
Read more