ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย พลทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
CamScanner-03-11-2564-08.46ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารายทาง หน่วย บชร.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารายทาง-หน่วย-บชร.๒-โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุยึดตรึงในการขนส่งสิ่งอุปกรณ์-โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์ บชร.๒ หมายเลข ๐๐๒/๑๒

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมอาคารกองรักษาการณ์-บชร.๒ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงดนตรีให้กับทหารกองประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างแสดงดนตรีให้กับทหารกองประจำการ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการเก็บรักษาคลัง บชร.๒

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการเก็บรักษาคลัง-บชร.๒ดาวน์โหลด
Read more
ข่าวสารการประกวดราคาประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 Mins read
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหารฯดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1 Mins read
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมยานพาหนะ-สาย-ขส.-ในท้องถิ่น-ประจำปีงบประมาณ-๒๕๖๔ดาวน์โหลด
Read more