ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง บชร.2

1 Mins read
เ มื่อวันที่ 1 ก.ค.64 พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก รอง มทภ.2(2) ตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง ของ บชร.2 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการเก็บรักษา สป. , การเบิก – จ่ายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยมี พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี…
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒ไม่มีหมวดหมู่

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 (จำนวน 8 อัตรา)

1 Mins read
Read more
ไม่มีหมวดหมู่

บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 เวลา 1500 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 พร้อมรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ให้สามารถพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยตามแผนและภารกิจต่อไป
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ผบ.บชร.2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรง บชร.2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”

1 Mins read
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน  โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี ปลายทางที่กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ รวมระยะทางไป – กลับ 16…
Read more