ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 ผบ.บชร.2 พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรง บชร.2 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการ “ปั่นกินลมชม 2 ค่าย และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎา...

Read more

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 1045 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ...

Read more

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4