คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่ง เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) ๑ อัตรา

Page 1 of 3 1 2 3