คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

บชร.2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)​ จำนวน ๑๗ อัตรา

กองบัญชาการช่วยรบที่...

Read more