ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 5 ธ.ค.62 , 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยภริยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

เมื่อ 5 ธ.ค.62 , 090...

Read more

เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา 0830 พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา...

Read more

เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา 0700 พ.อ.เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นประธานการอบรมขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริฯ จากชุดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ทภ.๒ โดยมี ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และพลทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง บชร.๒ ร่วมรับการอบรมฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 1100 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และคณะ ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อสนับสนุนหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) กองทัพภาคที่ 2 ณ สนามบินทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 1140 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก สนอง แน่งอนงค์ รอง จก.ขส.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทางการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ทภ.2 ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 พ.ย. 62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย จาก ร้อยเอก เป็น พันตรี ได้แก่ พันตรี วิเชียร ชาญชัยศรี ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2

วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ,มอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ ณ สนามหน้า บก.บชร.2

สุดยอด เข้มแข็ง วันท...

Read more

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1และ2 ณ สนามฝึก พัน.สบร.22ฯ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.6...

Read more
Page 1 of 13 1 2 13