ข่าวประชาสัมพันธ์

พสกนิกรชาวนครราชสีมาทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

1 Mins read
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 นาฬิกา จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในการนี้ พันเอก ไชยนคร กิจคณะ เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสารวมพลังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

1 Mins read
“จิตอาสารวมพลังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 4 ปี

1 Mins read
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 0700 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ก่องกัญจน์ พุทธาศรี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 คณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบปีที่ 53 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ( 5 ตุลาคม 2563 )

1 Mins read
วันที่ 9 ต.ค63 เวลา 0559 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ,คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมประกอบพิธีสักการะพระสีหพ่าห์ ณ ซุ้มพระสีหพ่าห์ หน้าประตู (2) กองบัญชาการช่วยรบที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2ตรวจเยี่ยมน้องทหารใหม่ 1/63 ที่เข้าประเมินผลการฝึก

1 Mins read
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 เวลา 1400 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ในสถานีที่ 3 การใช้อาวุธประจำกาย และสถานีที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 1400 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 โดยได้เน้นย้ำการปรับปรุงข้อมูลของทหารใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ให้ความสำคัญในการศึกษาต่อระหว่างประจำการ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563

1 Mins read
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63 เวลา 0830 พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ตามนโยบายกองทัพบกได้กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กำหนดการตรวจสอบฯ ห้วงวันที่ 5…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่2ร่วมในงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี๖๓

1 Mins read
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ และศาสนา ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ในการนี้ พันเอก เชษฐา ทานกระโทก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์“พระบรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบภ.บชร.2 ช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยจากพายุ”โนอึล” ในอำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

1 Mins read
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน#ศบภ.บชร.2 ช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยจากพายุ”โนอึล” ในอำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ 19 ก.ย.63, 1900 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (พัน.ซบร.22) ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านชีลองใต้ ม.6 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จว.ชัยภูมิ ร่วมกับ อบต.ห้วยต้อน , มูลนิธิสว่างคุณธรรม…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบภ.บชร.2 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน

1 Mins read
เมื่อ 19 ก.ย.63,1500 ศบภ.บชร.2 โดย พัน.ซบร.22 บชร.2 จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย์ ,นพค.55 สำรวจอุทกภัยในพื้นที่ บ.ห้วยฝรั่ง ต.วะตะแบก อ.เทพสถิตย์ จว.ช.ย. โดยมีนายไพศาล สวนสุขา ผู้ใหญ่บ้าน รายงานปัญหาและเสนอความต้องการช่วยเหลือจากรัฐ…
Read more