ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่1/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึก

1 Mins read
“กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่1/63 และมอบธงประจำหน่วยฝึก พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่”เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบธงหน่วยฝึกทหารใหม่ และพิธีต้อนรับทหารกองประจำการประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ

1 Mins read
“ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชีวิตที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา”“ผบ.บชร.2 ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ”เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 1030 ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วย ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 0900 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ซึ่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ปริมาณโลหิตที่ได้รับจำนวน 10,000 ซีซี ณ หอประชุม…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับน้องๆทหารใหม่ 1/63

1 Mins read
#พวกเราจะตั้งใจฝึกศึกษา…#น้องเล็กกองทัพบก#ทหารใหม่ผลัดที่1/63เมื่อวันที่ 7 ก.ย.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับน้องๆทหารใหม่ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ทั้ง 3 หน่วยฝึก โดยได้เน้นย้ำชุดครูฝึกทหารใหม่ การฝึกต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ให้ดูแลน้องทหารใหม่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จัดยานพาหนะพยาบาลไว้สำหรับมีเหตุฉุกเฉินให้พร้อม จัดทำสมุดบันทึกประจำตัวของน้องๆทหารใหม่ให้ครบทุกนาย ซึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆทหารใหม่ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาได้ให้ความห่วงใยและใส่ใจกับน้องๆทุกนาย และขอให้ญาติๆ ไม่ต้องเป็นห่วง การฝึกเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามนโยบายของกองทัพบก ไม่มีการลงโทษทหารนอกเหนือกฎระเบียบ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดูแลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับน้องๆทหารใหม่ตลอดในห้วงการฝึก

1 Mins read
#ความปลอดภัยสำคัญที่สุด#ขวัญและกำลังใจก็สำคัญเช่นกันกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดูแลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับน้องๆทหารใหม่ตลอดในห้วงการฝึก ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 3 หน่วยของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เน้นย้ำการฝึกต้องเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดในห้วงที่ผ่านมา รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และเสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่อย่างใกล้ชิด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆทหารใหม่ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาได้ให้ความห่วงใยและใส่ใจกับน้องๆทุกคนที่เข้ามารับใช้ชาติในรั้วของกองทัพบก#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการเป็นแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้หน่วยทหารทั้งสามเหล่าทัพได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของกองทัพบก เป็นหน่วยนำร่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน จำนวน 5 หน่วย สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังพล โดยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้แก่กำลังพลทหารกองประจำการของกองทัพบกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศหลังจากปลดประจำการต่อไป
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับน้องใหม่กองทัพบก 1/63 และจัดกิจกรรม “Open House” ให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมหน่วย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 เวลา 15:00 น. พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วย เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมการต้อนรับน้องทหารใหม่ที่เดินทางมาจาก จังหวัดชัยภูมิ มารายงานตัว เป็น ทหารกองประจำการ ผลัด1/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ในการนี้ได้จัดกิจกรรม…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 พบปะและให้โอวาทชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

1 Mins read
เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 เวลา 1330 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย ผู้บัญชาการกองบัญชาช่วยรบที่ 2 พบปะและให้โอวาท ผบ.พัน.นขต.บชร.2 และชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ บก.บชร.2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี2563

1 Mins read
“บชร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี2563”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการช่วยรบที่2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่2 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกำลังพล และเป็นขวัญกำลังใจให้บุตรหลานได้มีความมานะ ในการเล่าเรียน โดยทุนการศึกษามีจำนวน 413 ทุน แบ่ง…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก ผลัดที่ 1/63

1 Mins read
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ทั้ง 3 หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยได้ตรวจความพร้อม ด้านกำลังพล เครื่องช่วยฝึก อาคารสถานที่ พร้อมทั้งการเน้นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด
Read more