ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นตามแนวทางรับราชการ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ดังนี้

1 Mins read
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ดังนี้ เป็นว่าที่ พ.อ. ได้แก่ พ.ท. วิฑูรย์…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 1030 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกการปฏิบัติการของชุดเผชิญเหตุ บชร.2 ให้กับ พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 ณ ลานพื้นแข็งหน้า ศคบ.บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 1030 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกการปฏิบัติการของชุดเผชิญเหตุ บชร.2 ให้กับ พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 ณ ลานพื้นแข็งหน้า ศคบ.บชร.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆของหน่วย โดยได้ขอสนับสนุนชุดครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมด้วย พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) ตรวจเยี่ยมการอบรมในหน่วยทหาร (Unit school) วิชาอาวุธศึกษา เรื่อง การใช้อาวุธประจำกาย ปลย.50 (TAVOR) ให้กับกำลังพล

1 Mins read
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 พล.ต. ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมด้วย พ.อ. จักรพันธ์  ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) ตรวจเยี่ยมการอบรมในหน่วยทหาร (Unit school) วิชาอาวุธศึกษา เรื่อง การใช้อาวุธประจำกาย ปลย.50 (TAVOR)…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 1330 พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก รอง ผบ.บชร.2(2) เดินทางไปเติมสิ่งอุปโภค-บริโภคใส่ตู้ปันสุขเติมใจให้กัน ณ ตลาดหนองปรือ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ.จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) เดินทางไปเติมสิ่งอุปโภค-บริโภคใส่ตู้ปันสุขเติมใจให้กัน ณ ตลาดหนองปรือ ต.โพธิ์กลาง ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) เดินทางไปเติมสิ่งอุปโภค-บริโภคใส่ตู้ปันสุขเติมใจให้กัน ณ ชุมชนหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ เป็นตู้ปันสุขจัดตั้งโดย กองพันทหารขนส่งที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 0915 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมด้วย พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ปันสุข เติมใจให้กัน

1 Mins read
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 0915 พล.ต. ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมด้วย พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมใส่ตู้ปันสุข เติมใจให้กันเพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพ เป็นตู้ปันสุข โดย กองพันสรรพาวุธ​กระสุน​ที่​ 22…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 เวลา 1100 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาตัดผม ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการอบรมในภาคทฤษฎี และสาธิตการตัดผม เป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลที่เข้ารับการอบรมในภาคปฏิบัติอีกด้วย เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้กำลังพลไว้ผมสั้นข้างขาว ข้างบนยาวไม่เกิน 2-3 เซนติเมตร…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 1000 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และได้ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาใช้บริการซ่อมแซม ในโครงการ “Army Repaired Delivery”

1 Mins read
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 1000 พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และได้ส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนนำมาใช้บริการซ่อมแซม ในโครงการ “Army Repaired Delivery” โดย พันเอก ญาณพล บุบผามาลา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 1330 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ซึ่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ…
Read more