ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 0930 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ่โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)

1 Mins read
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 เวลา 0930 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ่โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 เวลา 1600 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อ เรียม นนทะคุณ บิดาของ พ.ต.อานต นนทะคุณ ชรก.ฝจห.บชร.2 ณ เมรุวัดระฆังทอง บ้านหนองเรือ ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 เวลา 1600 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 และ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 เวลา 1600 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 และ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 1400 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับคณะ นทน.รร.กบ.ทบ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 74 นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและดูงาน บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 เวลา 1400 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับคณะ นทน.รร.กบ.ทบ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 74 นาย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและดูงาน บชร.2 เกี่ยวกับการจัด ภารกิจ การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องทางการส่งกำลังบำรุง…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 0900 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบัญชาการช่วยรบที่ 2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 0900 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสีกำแพงโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบัญชาการช่วยรบที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 5 ธ.ค.62 , 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยภริยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

1 Mins read
เมื่อ 5 ธ.ค.62 , 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยภริยา เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา 0830 พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

1 Mins read
เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา 0830 พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นาย วิเชียร  จันทรโณทัย…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 5 ธ.ค. 62 เวลา 0700 พ.อ.เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เป็นประธานการอบรมขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริฯ จากชุดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ทภ.๒ โดยมี ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และพลทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง บชร.๒ ร่วมรับการอบรมฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 1100 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และคณะ ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อสนับสนุนหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) กองทัพภาคที่ 2 ณ สนามบินทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
Read more