ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 1140 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก สนอง แน่งอนงค์ รอง จก.ขส.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทางการส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ ทภ.2 ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พ.ย. 62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย จาก ร้อยเอก เป็น พันตรี ได้แก่ พันตรี วิเชียร ชาญชัยศรี ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ,มอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ ณ สนามหน้า บก.บชร.2

1 Mins read
สุดยอด เข้มแข็ง วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 0900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ,มอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชาให้กับทหารใหม่ ณ สนามหน้า บก.บชร.2
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1และ2 ณ สนามฝึก พัน.สบร.22ฯ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.62 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1(พัน.สบร.22 บชร.2,พัน.ขส.22 บชร.2 และ พัน.สร.22 บชร.2) และ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ย.62 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 / ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น. กอ.รมน.ภาค 2 บรรยายพิเศษ เรื่องโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรฯ ซึ่งมีสมาชิกกองหนุน ใน จว.บ.ก เข้ารับการอบรม.

1 Mins read
วันที่ 22 พ.ย.62 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 / ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น. กอ.รมน.ภาค 2 บรรยายพิเศษ เรื่องโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในการอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 63 โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 / ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น. กอ.รมน.ภาค 2 บรรยายพิเศษ ในการสัมมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดประจำปี 2563

1 Mins read
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 พล.ต.สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 / ผอ.ศบน.ภาค ตอ./น. กอ.รมน.ภาค 2 บรรยายพิเศษ ในการสัมมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดประจำปี 2563 โดยมีชุดปฎิบัติงานสาย ศปก.และ รอง ผอ.รมน.จังหวัด 20 จว.ภาค…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 เวลา 07.00 น. พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสธ.บชร.2 เป็นผู้แทน ผบ.บชร.2 ร่วมประชุม “ สภากาแฟ ”จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัล อ.เมือง จว.น.ม.

1 Mins read
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 เวลา 07.00 น. พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสธ.บชร.2 เป็นผู้แทน ผบ.บชร.2  ร่วมประชุม “ สภากาแฟ ”จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่  จว.น.ม. โดยมี …
Read more