ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผบ.บชร.2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดป่าสาลวัน อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา

1 Mins read
พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดป่าสาลวัน อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา โดยมี พ.อ….
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 0900 พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ และเป็นผู้แทนหน่วยรับมอบทุนการศึกษา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ท. ศรชัย กาญจนสูตร จก.สพ.ทบ. และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 โดยมี พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.2 ให้การต้อนรับ และร่วมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เดินทางพบปะต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เนื่องในวันพบญาติทหารใหม่

1 Mins read
พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เดินทางพบปะต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เนื่องในวันพบญาติทหารใหม่  หลังผ่านการฝึกมาได้ 3 สัปดาห์ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน การแสดงชุดสุนัขทหาร
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย กองพันทหารสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดโกรกตะคร้อ ต.ไชยมงคล อ.มืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

1 Mins read
พันเอก ภาณุพงษ์  พุทธาศรี  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย กองพันทหารสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดโกรกตะคร้อ (บ้านไชยมงคล-บ้านหนองพลวงใหญ่) ตำบล ไชยมงคล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ. เชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

1 Mins read
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 11 พ.ย.62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่รับประทานอาหารเที่ยง ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 พร้อมได้ตรวจดูความเรียบร้อยโรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยง และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับทหารใหม่ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 Mins read
เมื่อ 11 พ.ย.62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่รับประทานอาหารเที่ยง ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมได้ตรวจดูความเรียบร้อยโรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยง และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับทหารใหม่ด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Read more