ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 พล.ต. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยที่ 2 โดยมี พ.อ. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ให้การต้อนรับ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 พล.ต. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยที่ 2 โดยมี พ.อ. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ย. 62 เวลา 1330 คุณ ศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.2 และคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม”โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง” ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2 (SR Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของไทย การปลูกฝังความเป็นไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน โดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองมาประดิษฐ์กระทง

1 Mins read
คณะแม่บ้านบชร2พาเด็กและเยาวชนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อ 11 พ.ย. 62 เวลา 1330 คุณ ศนิภา กาญจนจิตติ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา บชร.2 และคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรม”โครงการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง” ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2 (SR Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของไทย…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 1600 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพล บชร.2 และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
กำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่2ทอดกฐินสามัคคีประจำปี2562เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาที่วัดป่าสาลวัน เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 1600 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพล บชร.2 และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ย. 62 รอง ผบ.บชร.2(2) ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองทัพภาคที่ 2 โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

1 Mins read
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 เวลา 1300 พ.อ. ฉลองชัย ยาวะโนภาส รอง ผบ.บชร.2 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีของกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร มทภ.2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พ.ย.62 เวลา 1900 ผบ.บชร.2 ได้พบปะกับทหารใหม่ ผลัดที่2/62 ณ หอประชุมพันตรีเจริญจ้อยทรัพย์ บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 เวลา 1900 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้พบปะกับทหารใหม่กองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ทั้ง 3หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 (พัน.สบร.22, พัน.สร.22 และ พัน.ขส.22)…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พ.ย.62 ผบ.บชร.2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของน้องๆทหารใหม่กองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มีหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 3 หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่และได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกที่ 1 บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกของน้องๆทหารใหม่กองประจำการ ผลัดที่ 2/2562 ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มีหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 3 หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 (พัน.สบร.22, พัน.สร.22 และ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 3 หน่วย ของ บชร.2 โดยมี ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ทั้ง 3 หน่วยให้การต้อนรับ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมน้องๆทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 3 หน่วย ของ บชร.2 โดยมี ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ทั้ง 3 หน่วยให้การต้อนรับ ซึ่งน้องๆทหารใหม่มีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมรับการฝึกตามตารางการฝึกต่อไป
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 6 พ.ย.62 เวลา 1530 กำลังพลในกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง ได้ร่วมกันออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ณ บริเวณพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

1 Mins read
#กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ บชร.2#SMART SOLDIERS STRONG ARMY เมื่อ 6 พ.ย.62 เวลา 1530 กำลังพลในกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง ได้ร่วมกันออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ณ บริเวณพื้นที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาร่างกาย อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ความรักความสามัคคีภายในหน่วย ตามนโยบายกองทัพบกSMART SOLDIERS…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 0900 พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผบ.บชร.2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย พัน.ขส.22 บชร.2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

1 Mins read
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 0900 พันเอก พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย กองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ที่ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดวัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ…
Read more