ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน มาฆบูชา

1 Mins read
วันที่ 18 ก.พ.62 ผบ.บชร.2 และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ วัดโพธิ์ อ.เมือง จว.น.ม.
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมงานอุ่นไอรัก

1 Mins read
ผบ.บชร.2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และสมาคมแม่บ้าน บชร.2 เดินทางไปร่วมงาน อุ่นไอรัก สายน้ํา แห่ง รัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรม กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

1 Mins read
ผบ.บชร.2 และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรม กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก กองทัพภาคที่ 2  โดยมี รอง.เสธ.ทภ.2 เป็นประทานในพิธี
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารใหม่ บชร.2 ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

1 Mins read
วันที่ 7 ธ.ค.61 ทหารใหม่ บชร.2 ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา คือความสามัคคีให้แก่ทหารใหม่ และเพื่อเป็นการหล่อหลอม ให้กำลังพลมีความเป็นเอกภาพ เพื่อความมั่นคงของกองทัพเมื่อ ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสธ.บชร.2 ร่วมกิจกรรม สวดมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

1 Mins read
เสธ.บชร.2 ร่วมกิจกรรม สวดมนต์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 ร่วมกิจกรรม โยนจุลินทรีย์ก้อน (Em Ball) ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด

1 Mins read
วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา  นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ  ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โยนจุลินทรีย์ก้อน เพื่อบำบัดน้ำเสียในเขตคูเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผช.ผบ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยม คลัง สป.2-4 และ คลัง สป.3 ในพื้นที่ บชร.2

1 Mins read
เมื่อ 23 พ.ย.61 เวลา 1100 ผช.ผบ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยม คลัง สป.2-4 และ คลัง สป.3 ในพื้นที่ บชร.2 โดยมี ผบ.บชร.2 ให้การต้อนรับ
Read more