ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

1 Mins read
พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และ คุณก่องกัญจน์ พุทธาศรี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 430 ทุน…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ รับน้องคนเล็กกองทัพบกเข้าสู่กรมกอง

1 Mins read
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตกรรมวิธีรับทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สาธิต โดยหน่วยฝึก พัน.สร.22 บชร.2 ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับทหารใหม่จาก มทบ.21 มายังหน่วยฝึก ,การตรวจคัดกรอง , การแบ่งพื้นที่ ,…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”

1 Mins read
บชร.2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน “พร้อมรับภารกิจ เมื่อสั่ง”เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ของกองพันหน่วยขึ้นตรง มีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้ – งานจิตอาสา และการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ให้ทุก พัน.นขต.บชร.2 ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ-…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ผบ บชร.2 มอบเครื่องอุปโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว"

1 Mins read
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สนามพื้นแข็งหน้า ศคบ.บชร.2#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน#กองบัญชาการช่วยรบที่2#กองทัพภาคที่2#กองทัพบก
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”

1 Mins read
“บชร.2 ตรวจความพร้อมชุดกองหนุนตามพันธกิจ พร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน”เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พ.อ. สมภพ แพลอย หก.กยข.บชร.2 เป็นประธานตรวจความพร้อมของ “ชุดกองหนุนตามพันธกิจ” ของหน่วยขึ้นตรง บชร.2 พร้อมรับภารกิจตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบก มอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ และตามภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ต่อไป…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน”

1 Mins read
บชร.2 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” โดยมี กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุดบรรเทาสาธารณภัย บชร.2 โดย พัน.ขส.22 เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้

1 Mins read
“บ้านไฟไหม้ ทหารเร่งช่วยเหลือ”.เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. ชุดบรรเทาสาธารณภัย พัน.ขส.22 บชร.2 ร่วมกับ กำนัน ผู้นำชุมชน ต.สระพัง อบต.สระพัง ชาวบ้านจิตอาสา เข้าทำการช่วยเหลือ รื้อถอน ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ของบ้านที่ได้เกิดเพลิงไหม้ เมื่อ 3…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 มอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำลังพล

1 Mins read
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ห่วงใยกำลังพลและครอบครัว “เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”เมื่อวันที่ 3 พ.ค.64 เวลา 0900 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เป็นประธานพิธีมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำลังพล บก.บชร.2, ร้อย.บก.บชร.2 และ ศคบ.บชร.2 พร้อมมอบโอวาท สร้างการรับรู้ความเข้าใจ แก่กำลังพล…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุขใจที่ได้ทำ “ให้เลือด=ให้ชีวิต”

1 Mins read
บชร.2 ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย น้องๆทหารกองประจำการที่รับราชการครบและจะปลด 1 พ.ค.64 จากกองพันหน่วยขึ้นตรง บชร.2 ร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิตจิตอาสา เพื่อชาติ” ของกองทัพบก ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา…
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒บทความประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ อัตรา

1 Mins read
ผู้ที่มาสมัครปฏิบัติ ดังนี้.- 1. ให้ผู้ที่มาสมัครนำใบรับรองแพทย์ มายื่นให้ เจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย (ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหาร เท่านั้น) 2. ให้ผู้สมัครเขียนไทม์ไลน์ของตนเองย้อนหลัง 3 วัน ตามแบบฟอร์ม เสร็จแล้ว นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่มาสมัครด้วย
Read more