ข่าวประชาสัมพันธ์

► ผบ.บชร.2 ตรวจระบบส่งกำลังฯ งานส่งกำลัง สป.2-4

1 Mins read
1 – 2 ส.ค. 61 ผบ.บชร.2 และคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจระบบส่งกำลังฯ งานส่งกำลัง สป.2-4 ณ พันส่งกำลังบำรุงที่ 22 บชร.2
Read more