ข่าวประชาสัมพันธ์

► ผบ.บชร .2 ตรวจการเตรียมการฝึก Log Ex 61

1 Mins read
2 ส.ค. 61 ผบ.บชร .2 ตรวจการเตรียมการฝึก Log Ex หรือการฝึกเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่2 ประจำปี 2561 และได้รับชม การฝึก  log rehearsal  หรือ  การฝึกทางการส่งกำลังบำรุง ในภูมิประเทศจำลอง ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

► ผบ.บชร.2 ตรวจระบบส่งกำลังฯ งานส่งกำลัง สป.2-4

1 Mins read
1 – 2 ส.ค. 61 ผบ.บชร.2 และคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจระบบส่งกำลังฯ งานส่งกำลัง สป.2-4 ณ พันส่งกำลังบำรุงที่ 22 บชร.2
Read more