ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย พัน.สบร.22 บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต

1 Mins read
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย พัน.สบร.22 บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 และ รพ.ค่ายสุรนารี (ตามลำดับ) ที่เปิดรับบริจาคโลหิตตาม โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ”…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ต้อนรับคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงที่ 2 (ชตบ.ทบ.2)”

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ให้การต้อนรับ พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ หน.ชตบ.ทบ.2 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจและให้คำแนะนำพร้อมรับทราบปัญหาทางการส่งกำลังบำรุงของหน่วย ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรอง บก.บชร.2 โดยจะทำการตรวจหน่วย นขต.บชร.2 ห้วงวันที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2/ผอ.ศบค.19 ทภ.2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปัญหาข้อขัดข้องคณะทำงานฯ

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 เวลา 14.00 น. พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ตรวจเยี่ยม ศบค.19ทภ.2 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน พร้อมได้เน้นย้ำนโยบายการปฎิบัติจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้เจ้าหน้าที่คณะทำงานฯ ได้รับทราบ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพภาคที่ 2 (บก.พัน.สร.22 บชร.2) เวลา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศฯ ผ่านระบบ Zoom “

1 Mins read
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 พ.อ. จักรพันธ์  ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2(1) และ พ.ท.หญิง กมลทิพย์  ขันมั่น  รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.2 ร่วมอบรมปฐมนิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

“บชร.2 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ นอกเวลาราชการ”

1 Mins read
เมื่อ 14 ก.พ.64, 1000 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) ตรวจการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ หน่วย พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติเป็นชุดเผชิญเหตุเคลื่อนที่เร็ว ในการรักษาความปลอดภัยหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ ทำให้กำลังพลในชุดได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ เข้าช่วยเหลือ ระงับเหตุ ให้มีความปลอดภัย…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"บชร.2 ตรวจความพร้อมรับแผนเผชิญเหตุซักซ้อมเหตุอัคคีภัย นอกเวลาราชการ"

1 Mins read
เมื่อ 13 ก.พ.64, 1500 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) ตรวจการซักซ้อมแผนอัคคีภัยคลังสป.3 บชร.2 (ระดับ2 :อุบัติเหตุขนาดใหญ่หรือมากกว่า1 จุด) เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอน การประสานงานของชุดเผชิญเหตุอัคคีภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ เข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและทันท่วงที
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

"บชร.2 ตรวจความพร้อมกองรักษาการณ์ พร้อมรับแผนเผชิญเหตุ"

1 Mins read
เมื่อ 11 ก.พ.64, 1930 พ.อ. จักรพันธ์ ขันมั่น รอง ผบ.บชร.2 (1) พร้อมด้วย นายทหารเวรผู้ใหญ่ บชร.2 ได้ทำการตรวจความพร้อมของ กองรักษาการณ์ บชร.2 และ กองรักษาการณ์ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อครัวลายพราง บชร.2 "อบรมความรู้เพิ่มเติม เน้นอร่อย สะอาด ถูกหลักโภชนา เพียงพอ"

1 Mins read
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 หน่วย พัน.นขต.บชร.2 และ ร้อย.บก.บชร.2 จัดเจ้าหน้าที่ นายสิบสูทกรรมของหน่วย ร่วมโครงการ “อาหารดี ชีวิตมีสุข” โดยวิทยากร จาก รพ.ค่ายสุรนารี ได้อบรมนายสิบสูทกรรมของหน่วยที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 นาย โดยในช่วงเช้า เป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสม และในช่วงบ่าย เป็นการสาธิตการประกอบอาหาร…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ก.พ.64 เวลา 0900 น. เสธ.บชร.2 เป็นประธานเปิดโครงการ"อาหารดี ชีวิตมีสุข" ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2( SR Park)

1 Mins read
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 0900 น. พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการ”อาหารดี ชีวิตมีสุข” ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา ทภ.2( SR Park) โดยโครงการนี้ทาง SR Park…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

จก.ขว.ทบ.ตรวจเยี่ยมระบบรักษาความปลอดภัยของคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2

1 Mins read
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 เจ้ากรมข่าวทหารบก ประธานคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยคลังยุทโธปกรณ์สำคัญและ คลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยมี ผบ.บชร.2 และผู้บังคับบัญชา บชร.2 , ผบ.พัน.นขต.บชร.2 ให้การต้อนรับ โดยมี…
Read more