ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

1 Mins read
พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพล ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

1 Mins read
ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2พร้อมครอบครัว ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การจัดนิทรรศการเนื่องในวันดินโลก และการแสดงดนตรีในสวน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่มีต่อปวงพสกนิการชาวไทย ในเรื่องอนุรักษ์ดิน น้ำ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่2เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

1 Mins read
#กองบัญชาการช่วยรบที่2เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน”#สนามรบสร้างผู้กล้าสนามกีฬาสร้างความสามัคคีเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 1500 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในหน่วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดยจะทำการแข่งขันห้วงวันที่ 2 – 25 ธ.ค.63 แบ่งเป็น…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยับกายบ่ายวันพุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

1 Mins read
พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นำกำลังพลกองบังคับการกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ,กองพันหน่วยขึ้นตรงทั้ง 5 กองพัน และกองร้อยกองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 กว่า 300 นาย ร่วมกันออกกำลังกายท่ากายบริหารพระราชทาน เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ขยับกายบ่ายวันพุธ เพื่อให้มีความพร้อมทางร่างกายมีความแข็งแรง อีกทั้งเป็นการให้กำลังพลได้ออกกำลังกายร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วย ณ…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 ตรวจวัดค่าไอเสียรถยนต์

1 Mins read
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 ให้การต้อนรับ จนท.สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กรมการขนส่งทางบก และนำตรวจยานพาหนะ เพื่อวัดค่าไอเสียยานพาหนะของหน่วย บชร.2 และ นขต.บชร.2 จากสถานการณ์ฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 กลายเป็นวิกฤตมลพิษทางอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่2/63

1 Mins read
เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1,2 และ3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้ต้อนรับพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่อย่างเป็นกันเอง รวมทั้งได้มอบไข่เค็มดินสอพอง,ขนมทองม้วน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง เพิ่มทักษะและความชำนาญ ให้กับน้องเล็กของกองทัพบก

1 Mins read
วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 1030 พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 2 ได้ให้กำลังใจกับน้อง ๆ ทหารใหม่ พร้อมกับแนะนำเทคนิควิธีในการเป็นพลแม่นปืนพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึก ครูฝึก เข้มงวดในเรื่อง “กฎความปลอดภัย”…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกทบทวนบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ของกำลังพล

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่2 ดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลเบื้องต้นท่ามือเปล่า ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ (หลังรวมแถว) ตามนโยบายของ กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพบก เพื่อให้กำลังพล มีความเข้มแข็ง แข็งแรง สง่างาม มีระเบียบวินัย และปฏิบัติถูกต้องตามแบบฝึก มีบุคลิกลักษณะทางทหารที่สง่า นำไปสู่ความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อหน่วย ณ ลานหน้า บก.บชร.2 โดยมี…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63

1 Mins read
“บชร.2 ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเกี่ยวข้าวให้กับครอบครัว พลฯ ภาคิน หาญมโน ทหารใหม่ผลัดที่…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสธ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.2 ทั้ง 3 หน่วยฝึก

1 Mins read
#ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ บชร.2 นครราชสีมาเมื่อ 23 พ.ย. 63 1000 -1430 พ.อ. ไชยนคร กิจคณะ เสธ.บชร.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.2 ทั้ง 3 หน่วยฝึก โดยได้ตรวจสนามฝึก โรงนอน โรงเลี้ยง ที่ทำการหน่วยฝึก พร้อมได้ให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อาวุธ…
Read more