ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ บชร.2 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สก.ทบ. (สนับสนุนหน่วย บชร.2) จำนวน 2 อัตรา (หญิง)

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สก.ทบ. สนับสนุน บชร.2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 จำนวน 2 อัตรา (หญิง)
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ!! กองบัญชาการช่วยรยที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 64 นี้

1 Mins read
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

ประกาศ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564

1 Mins read
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒ไม่มีหมวดหมู่

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ 2564 (จำนวน 8 อัตรา)

1 Mins read
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์คำสั่ง/ประกาศ บชร.๒บทความประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ อัตรา

1 Mins read
ผู้ที่มาสมัครปฏิบัติ ดังนี้.- 1. ให้ผู้ที่มาสมัครนำใบรับรองแพทย์ มายื่นให้ เจ้าหน้าที่ในวันสมัครด้วย (ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหาร เท่านั้น) 2. ให้ผู้สมัครเขียนไทม์ไลน์ของตนเองย้อนหลัง 3 วัน ตามแบบฟอร์ม เสร็จแล้ว นำมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่มาสมัครด้วย
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบ

กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการ

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่2 จัดเตรียมการเรียนให้กับน้องเล็กของกองทัพบก ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับทหารกองประจำการเป็นแนวทางที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้หน่วยทหารทั้งสามเหล่าทัพได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของกองทัพบก เป็นหน่วยนำร่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน จำนวน 5 หน่วย สำหรับกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นหน่วยนำร่องในการดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังพล โดยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมความรู้แก่กำลังพลทหารกองประจำการของกองทัพบกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศหลังจากปลดประจำการต่อไป
Read more
ข่าวประกาศ/แจ้งให้ทราบคำสั่ง/ประกาศ บชร.๒

บชร.2 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)​ จำนวน ๑๗ อัตรา

1 Mins read
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)​ จำนวน ๑๗ อัตรา (รับชาย/หญิง)​ รับสมัครตั้ง ๒๕ ก.พ. ๖๒ -​ ๑๕ มี.ค. ๖๒ รายละเอียดดังนี้
Read more