ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับน้องใหม่กองทัพบก 1/63 และจัดกิจกรรม “Open House” ให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมหน่วย

1 Mins read
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 เวลา 15:00 น. พลตรี ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วย เดินทางตรวจเยี่ยมกิจกรรมการต้อนรับน้องทหารใหม่ที่เดินทางมาจาก จังหวัดชัยภูมิ มารายงานตัว เป็น ทหารกองประจำการ ผลัด1/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ในการนี้ได้จัดกิจกรรม…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผบ.บชร.2 พบปะและให้โอวาทชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

1 Mins read
เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 เวลา 1330 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย ผู้บัญชาการกองบัญชาช่วยรบที่ 2 พบปะและให้โอวาท ผบ.พัน.นขต.บชร.2 และชุดครูฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ณ หอประชุมพันตรี เจริญ จ้อยทรัพย์ บก.บชร.2…
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก ผลัดที่ 1/63

1 Mins read
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ทั้ง 3 หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยได้ตรวจความพร้อม ด้านกำลังพล เครื่องช่วยฝึก อาคารสถานที่ พร้อมทั้งการเน้นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด
Read more