ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี2563

1 Mins read
“บชร.2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี2563”เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการช่วยรบที่2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่2 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกำลังพล และเป็นขวัญกำลังใจให้บุตรหลานได้มีความมานะ ในการเล่าเรียน โดยทุนการศึกษามีจำนวน 413 ทุน แบ่ง…
Read more