ข่าวประชาสัมพันธ์

บชร.2 ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับน้องเล็กของกองทัพบก ผลัดที่ 1/63

1 Mins read
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ทั้ง 3 หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยได้ตรวจความพร้อม ด้านกำลังพล เครื่องช่วยฝึก อาคารสถานที่ พร้อมทั้งการเน้นมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด
Read more